Kommissionens Forordning (EØF) nr. 2151/75 af 18. august 1975 om fastsættelse af de præmier, der tillægges importafgifterne for korn, mel og malt