Meddelelse om udbud nr. 1303 fra republikken Burundi vedrørende et projekt, som finansieres af Det europæiske økonomiske Fællesskab, Den europæiske Udviklingsfond