Domstolens dom af 20. november 1975 i sag 49/75 (anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt af Sozialgericht Augsburg (V afdeling)): Camilla Borella, født Locatelli, mod Landesversicherungsanstalt Schwaben