Kommissionens forordning (EØF) nr. 1093/79 af 1. juni 1979 om genindførelse af opkrævning af toldafgifter for læder af andre dyrehuder og dyreskind, andre varer, henhørende under pos. 41.05 B II i den fælles toldtarif, som har oprindelse i Jugoslavien og omfattes af de toldpræferencer, der er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3156/78