76/31/EKSF: Kommissionens Beslutning af 11. juli 1975 om EGAM-koncernens erhvervelse af aktiekapitalen i Soc. Vetrocoke Cokapuania (Kun den italienske udgave er autentisk)