76/467/EKSF: Kommissionens beslutning af 4. maj 1976 om undtagelse fra Den høje Myndigheds henstilling nr. 1-64 om en forhøjelse af beskyttelsen udadtil over for jern- og stålprodukter (seksoghalvfjerdsindstyvende undtagelse)