76/22/EØF: Kommissionens Beslutning af 18. december 1975 om ændring dels af Kommissionens beslutning af 26. april 1972 vedrørende den generelle støtteordning i den belgiske lov af 30 december 1970 og dels af Kommissionens beslutning af 17. juni 1975 vedrørende den generelle støtteordning i den belgiske lov af 17. juli 1959 (Kun de franske og nederlandske udgaver er autentiske)