Lov nr. 247 af 08/06/1979 om aendring af Lov om arbejdsmiljø. Lovtidende A af 08/06/1979