Kommissionens Forordning (EØF) nr. 2440/77 af 4. november 1977 om ændring af de monetære udligningsbeløb