Skriftlig forespørgsel E-2337/07 af Simon Busuttil (PPE-DE) og David Casa (PPE-DE) til Kommissionen. Artikel 9 i direktiv 79/409/EØF