Kommissionens Forordning (EØF) nr. 1259/73 af 15. maj 1973 om fastsættelse af importafgifter for mælk og mejeriprodukter