/* */

Forslag til afgørelse fra generaladvokat Jääskinen fremsat den 25. oktober 2012. # Belgacom SA m.fl. mod den belgiske stat. # Anmodning om præjudiciel afgørelse: Cour constitutionnelle - Belgien. # Telekommunikationstjenester - direktiv 2002/20/EF - artikel 3 og 12-14 - brugsrettigheder til radiofrekvenser - afgifter for brugsrettigheder til radiofrekvenser - engangsafgift for tildeling og forlængelse af brugsrettigheder til radiofrekvenser - beregningsmetode - ændring af eksisterende rettigheder. # Sag C-375/11. Belgacom m.fl. TITJUR