Rättelse till rådets direktiv (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler för punktskatt (Europeiska unionens officiella tidning L 58 av den 27 februari 2020)