Írásbeli kérdés E-1516/09 előterjesztette: Luca Romagnoli (NI) a Bizottsághoz. Az UEFA-szabályok közösségi joggal való összeegyeztethetetlensége