Kommissionens beslutning af 4. januar 1979 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af byg inden for rammerne af den i forordning (EØF) nr. 2964/78 omhandlede licitation