Kommissionens Forordning (EØF) nr. 1740/73 af 29. juni 1973 om fastsættelse af importafgiftens basisbeløb for sirupper og visse andre sukkerprodukter