Kommissionens forordning (EØF) nr. 2425/78 af 18. oktober 1978 om fastsættelse af eksportrestitutioner for hvidt sukker og råsukker i forarbejdet stand