Kommissionens forordning (EØF) nr. 2638/70 af 23. december 1970 om ændring af forordning (EØF) nr. 1373/70 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter, der er underkastet ordningen med enhedspriser