Kommissionens Forordning (EØF) nr. 389/73 af 14. februar 1973 om fastsættelse af de præmier, der tillægges importafgifterne for korn og malt