80/22/EØF: Kommissionens beslutning af 13. december 1979 om bemyndigelse af Den franske Republik til fra fællesskabsbehandling at undtage lommetørklæder af bomuld, ikke over 15 RE/kg, som henhører under pos. ex 61.05 B i den fælles toldtarif (NIMEXE-nummer 61.05-30, 99; kategori 19), har oprindelse i Sydkorea og frit kan omsættes i de øvrige medlemsstater (Kun den franske udgave er autentisk)