Kommissionens Beslutning af 29. september 1975 om fastsættelse af maksimumsbeløbet for levering af butteroil inden for rammen af licitationsproceduren nævnt i forordning (EØF) nr. 2316/75