Υπόθεση C-732/18 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 17ης Σεπτεμβρίου 2020 — PAO Rosneft Oil Company, πρώην NK Rosneft OAO, RN-Shelf-Arctic OOO, AO RN-Shelf-Far East, πρώην RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO, RN-Exploration OOO, Tagulskoe OOO κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Αίτηση αναιρέσεως – Περιοριστικά μέτρα λόγω των ενεργειών της Ρωσικής Ομοσπονδίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία – Κατάλογος των προσώπων, οντοτήτων και φορέων κατά των οποίων ισχύει η δέσμευση των κεφαλαίων και των οικονομικών πόρων – Καταχώριση της επωνυμίας των αναιρεσειουσών στον κατάλογο των οντοτήτων κατά των οποίων ισχύουν περιοριστικά μέτρα)