Sag C-732/18 P: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 17. september 2020 — PAO Rosneft Oil Company, tidligere NK Rosneft OAO, RN-Shelf-Arctic OOO, AO RN-Shelf-Far East, tidligere RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO, RN-Exploration OOO og Tagulskoe OOO mod Rådet for Den Europæiske Union, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og Europa-Kommissionen (Appel – restriktive foranstaltninger på baggrund af Den Russiske Føderations handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine – liste over personer, enheder og organer, som er omfattet af indefrysningen af midler og økonomiske ressourcer – opførelse af appellanternes navne på listen over de enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger)