Kommissionens Forordning (EØF) nr. 2717/73 af 5. oktober 1973 om ændring af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på restitutioner for korn