/* */

Godkendelse af statsstøtte i henhold til artikel 61 i EØS-aftalen og artikel 1, stk. 3, i første del af protokol nr. 3 til aftalen om oprettelse af en tilsynsmyndighed og en domstol — EFTA-Tilsynsmyndigheden har besluttet, at den anmeldte foranstaltning er forenelig med EØS-aftalen