Sag 78/76: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet ved beslutning af 10. juni 1976 fra Verwaltungsgericht Frankfurt/Main i sagen Firma Steinike und Weinig mod Forbundsrepublikken Tyskland