Kohtuasi C-78/10: Euroopa Kohtu (neljas koda) 17. veebruari 2011 . aasta otsus (Cour d’appel de Rouen (Prantsusmaa) eelotsusetaotlus) — Marc Berel jt versus Administration des douanes de Rouen, Receveur principal des douanes du Havre, Administration des douanes du Havre (Ühenduse tolliseadustik — Artiklid 213, 233 ja 239 — Ühe ja sama tollivõla mitme võlgniku solidaarkohustus — Imporditollimaksu vähendamine — Tollivõla lõppemine — Solidaarvõlgniku võimalus tugineda teise solidaarvõlgniku tollimaksu vähendamisele — Puudumine)