Sag C-78/10: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 17. februar 2011 — Marc Berel m.fl. mod Administration des douanes de Rouen, Receveur principal des douanes du Havre og Administration des douanes du Havre (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour d’appel de Rouen — Frankrig) (EF-toldkodeks — artikel 213, 233 og 239 — flere solidarisk hæftende meddebitorer for én og samme toldskyld — fritagelse for importafgifter — toldskyldens ophør — en solidarisk hæftende meddebitors mulighed for at gøre den afgiftsfritagelse, der er indrømmet en anden solidarisk hæftende meddebitor, gældende — foreligger ikke)