74/432/EØF: Kommissionens Beslutning af 24. juli 1974 om en procedure i henhold til artikel 85 i EØF-traktaten (IV/28.374 - Advocaat Zwarte Kip) (Kun de franske og nederlandske udgaver er autentiske)