78/815/EØF: Rådets afgørelse af 25. september 1978 om udnævnelse af en efterfølger for en suppleant i udvalget for Den europæiske Socialfond