Kommissionens Forordning (EØF) nr. 2239/77 af 11. oktober 1977 om fastsættelse af de præmier, der tillægges importafgifterne for korn, mel og malt