Rådets afgørelse af 6. november 1973 om indgåelse af aftalen mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og De forenede Nationers hjælpeorganisation for Palæstinaflygtninge vedrørende levering af mel af blød hvede og forarbejdet ris som fødevarehjælp