Kommissionens forordning (EØF) nr. 1380/79 af 2. juli 1979 om genindførelse af opkrævning af toldafgifter for belysningsartikler af glas, etc., andre, under underposition 70.14 A II, som har oprindelse i Jugoslavien og omfattes af de toldpræferencer, som er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3156/78