Kommissionens forordning (EØF) nr. 2253/79 af 15. oktober 1979 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes