Kommissionens Forordning (EØF) nr. 1355/76 af 11. juni 1976 om ændring af forordning (EØF) nr. 232/75 for så vidt angår den nedsatte smørpris, som ydes i visse tilfælde