AFGOERELSE AF 18. DECEMBER 1963 TRUFFET AF REPRAESENTANTERNE FOR REGERINGERNE FOR DET EUROPAEISKE OEKONOMISKE FAELLESSKABS MEDLEMSSTATER, FORSAMLET I RAADET, OM TOLD OPKRAEVET VED IMPORT AF VISSE VARER