Rådets Forordning (EØF) nr. 2109/75 af 11. august 1975 om fastsættelse af datoen for gonnemførelse af de toldnedsættelser, der er fastsat i artikel 8 og 9 i protokol nr. 1 til aftalen mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og Israel, for så vidt angår visse landbrugsvarer