Kommissionens forordning (EØF) nr. 2700/78 af 17. november 1978 om ændring af nomenklaturen i den fælles toldtarif for visse landbrugsprodukter, der er knyttet som bilag til forordning (EØF) nr. 950/68