Kommissionens Forordning (EØF) nr. 2973/74 af 26. november 1974 om ændring af forordning (EØF) nr. 1636/74 for så vidt angår midlertidig undtagelse fra de nye emballeringsbetingelser for offentlig oplagring af skummetmælkspulver