Kommissionens Forordning (EØF) nr. 2892/73 af 24. oktober 1973 om ændring af de afgifter, der skal opkræves ved indførsel af produkter forarbejdet på basis af korn og ris