Kommissionens Forordning (EØF) nr. 553/75 af 4. marts 1975 om fastsættelse af importafgifter for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug