Kommissionens Forordning (EØF) nr. 1366/76 af 15. juni 1976 om fastsættelse af de præmier, der tillægges importafgifterne for korn, mel og malt