Forslag til afgørelse fra generaladvokat Warner fremsat den 22. juni 1976.