Kommissionens Forordning (EØF) nr. 2285/74 af 5. september 1974 om fastsættelse af de præmier, der tillæges importafgifter for korn, mel og malt