Kommissionens Beslutning af 6. juni 1973 om konstatering af, at betingelserne er opfyldt for tilvejebringelse af blød hvede til en national fødevarehjælpeaktion