Rozhodnutí Rady (EU) 2019/2245 ze dne 19. prosince 2019 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro přidružení ve složení pro obchod zřízeném Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé, pokud jde o aktualizaci přílohy XV (Odstraňování cel) uvedené dohody