Meddelelse fra Kommissionen i henhold til artikel 2, stk. 2, første afsnit, i Rådets forordning (EØF) nr. 3155/78 af 29. december 1978