/* */

Licitationsbekendtgørelse nr. DK P 3 over salg af frosset udbenet oksekød, som det danske interventionsorgan ligger inde med