Ceartúchán ar Threoir (AE) 2019/878 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leasaítear Treoir 2013/36/AE a mhéid a bhaineann le heintitis dhíolmhaithe, cuideachtaí sealbhaíochta airgeadais, cuideachtaí sealbhaíochta airgeadais mheasctha, an luach saothair, bearta agus cumhachtaí maoirseachta agus bearta caomhnaithe caipitil (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L 150 an 7 Meitheamh 2019) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L Eagrán Speisialta Gaeilge an 7 Meitheamh 2019)