Kommissionens Forordning (EØF) nr. 605/77 af 23. marts 1977 om fastsættelse af restitutioner ved udførsel af fjerkrækød for den periode, som begynder den 15. april 1977